• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Welkom op openbare basisschool De Hoge Raven. 

De Hoge Raven wil een bruisende leergemeenschap zijn waar kinderen en teamleden leren vertrouwd te zijn. Vertrouwd met jezelf, vertrouwd met je omgeving én vertrouwd met je ontwikkeling. Naast basisvakken als taal, lezen en rekenen - die van belang zijn om te kunnen functioneren in onze samenleving - besteden we op onze school ook nadrukkelijk aandacht aan persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Op De Hoge Raven hebben kinderen en volwassenen respect voor elkaar. We leren van en met elkaar en geven elkaar de ruimte om zelfstandig te leren en eigenaarschap te ervaren. Samen maken we de school!

 

Neem een kijkje op onze school!

Heeft u interesse in onze school? U bent van harte welkom. Een aantal keer per jaar hebben wij open ochtenden voor belangstellende ouders. Bij Inschrijven leest u welke data er zijn gepland. Tevens vindt u daar meer informatie over de aanmeld/inschrijfprocedure.

Voor inhoudelijke informatie verwijzen we graag naar deze website en tevens ook www.scholenopdekaart.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de directeur van De Hoge Raven (directie.hogeraven@spoutrecht.nl). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Wij zijn De Hoge Raven

Image
Image
Image