• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Onderwijs in de middenbouw (groep 3 t/m 5)

Groep 3 t/m 5 ; van spelen naar schools werken

Het programma in groep 3 t/m 5 buigt langzaamaan om van voornamelijk spelen naar meer werken aan een tafeltje. Het programma sluit meer en meer aan bij het programma wat  je ook ziet in de hogere groepen.

Leren lezen

In de groepen 3 t/m 8 wordt de dag altijd gestart met een half uurtje lezen. Soms uit een leesboek, maar ook strips, kranten en informatieve boeken worden gebruikt. Want: leren lezen is plezier hebben! Naarmate de kinderen ouder worden, komt de nadruk steeds meer op begrijpend lezen te liggen. Niet alleen het kunnen lezen, maar vooral het begrijpen van wat je hebt gelezen wordt dan belangrijk. We gebruiken daarvoor een krant voor kinderen, Kidsweek. Elke week lezen en bespreken kinderen artikelen uit deze krant en maken opdrachten over de artikelen.

De kinderen van groep 3 leren lezen aan de hand van de metho­de Veilig Leren Lezen. Kinderen van groep 4 en 5 leren steeds beter lezen met de methode Estafette.

Taal/ spelling

In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen, in de groepen 4 t/m 8 met Taal Actief. Ook spelling oefenen we met de methode Taal Actief.

Rekenen

Op onze school werken we met de methode Pluspunt. De lessen nemen de kinderen mee naar herkenbare concrete situaties waaruit gerekend gaat worden. Veel aandacht wordt besteed aan hóe je sommen oplost – inzichtelijk rekenen dus. Hierbij gebruiken we ook rekenmateriaal. Uiteraard wordt er ook veel geoefend door de kinderen. Vanaf groep 5 wordt deze methode op chromebooks aangeboden op een adaptieve wijze. Daarnaast worden de rekenlessen aangevuld met behulp van de methode Met Sprongen Vooruit. 

Schrijven

Netjes en leesbaar schrijven oefenen we met de methode Pennestreken. Pennestreken sluit naadloos aan bij het Velig Leren Lezen programma in groep 3. Vanaf groep 3 oefenen de kinderen in werkboekjes. Uiteindelijk willen we dat kinderen een vlot en goed leesbaar hand­schrift ontwikkelen. Het programma van Pennestreken loopt in principe door tot groep 8.

Expressie (creatieve activiteiten)

Elke groep krijgt les in muziek, handvaardigheid en tekenen. Alle mogelijke vaardigheden passeren tijdens de lessen de revue. Aandacht voor toneel, rollen­spel­len, poppenkast en dergelijke volgt verder vaak uit de taallessen of de wereldverkennende vakken. De kinderen maken bijvoorbeeld een toneelstukje voor de groep met de nieuwe woorden die ze hebben geleerd.
Tijdens schooltijd zijn er ook regelmatig gastlessen van bijvoorbeeld het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) of het Filiaal, waarbij de kinderen de eerste les van de Brede School Activiteiten krijgen aangeboden. Door het UCK krijgen we momenteel cok teachingslessen vanuit de muziekimpuls. Zo verbreden we ons muziekaanbod binnen de school.
Een aantal keer treden de groepen op bij het Hoge Raven Podium. Hierbij laten de groepen aan elkaar zien waar ze mee bezig zijn door middel van zang, dans of toneel.

Bewegingsonderwijs (gym)

Tijdens de gymlessen en buitenspelactiviteiten zijn de kinderen volop in beweging. De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les van een vakleerkracht.
Deze groepen krijgen ook één keer per week les van de eigen leerkracht. De gymlessen worden gegeven in de één van de twee gymzalen in ons gebouw. We vinden het belangrijk dat de kinderen goed kunnen bewegen tijdens de lessen. Een apart tasje met daarin gymkleding en soepele schoenen is een vereiste voor alle kinderen.


Download ons volledige leerstofaanbod (alle groepen)