• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Medezeggenschapsraad

De Hoge Raven kent, net als alle andere basisscholen, een medezeggenschapsraad (MR).  De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Onze MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers van het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. De directeur woont de MR vergaderingen in de regel bij.

De MR denkt met de schoolleiding mee over beleidszaken. Zo worden o.a de schoolgids, de begroting en het formatieplan ieder jaar ter instemming aan de MR aangeboden. Ook heeft de MR adviesrecht over een aantal zaken. De MR is er voor algemene besluiten; individuele zaken worden niet door de MR besproken.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Wanneer je als ouder of personeelslid een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met de secretaris.

De MR houdt de ouders op de hoogte van wat er in de MR wordt besproken via de nieuwsbrief van de school. Vragen, opmerkingen en suggesties van ouders, leerlingen en leerkrachten zijn van harte welkom. Geef dit door via mr.hogeraven@spoutrecht.nl of maak gebruik van de brievenbus in de hal van het hoofdgebouw. Contact opnemen met één van de leden kan natuurlijk ook.

Handige documenten:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wettelijk is geregeld dat wanneer een bestuur meer dan één school onder zijn hoede heeft een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt opgericht. Deze houdt zich bezig met schooloverstijgende onderwerpen en is de gesprekspartner van het College van Bestuur. 

Binnen de SPO (Stichting Primair Onderwijs) in Utrecht zijn voor de diverse scholen ruim 30 medezeggenschapsraden actief. Vertegenwoordigers van al deze MR-en (en dus ook van onze MR) vormen samen de GMR. De onderwerpen die in de GMR geagendeerd zijn worden voorbesproken in onze MR. De daaruit voortkomende standpunten worden vervolgens door één van onze MR-leden meegenomen en ingebracht in de GMR.

Leden Medezeggenschapsraad

V.l.n.r.  Joost den Boer, Sander Ogink, Carlijn van de Beek, Mirette Ypenburg, Suzanne Boesveld, Mieke de Jong 


Contact met de medezeggenschapsraad: mr.hogeraven@spoutrecht.nl 

 

 

De medezeggenschapsraad

Image