Medezeggenschapsraad

De Hoge Raven kent, net als alle andere basisscholen, een medezeggenschapsraad (MR).  De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Onze MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers van het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. De directeur woont de MR vergaderingen in de regel bij.

De MR denkt met de schoolleiding mee over beleidszaken. Zo worden o.a de schoolgids, de begroting en het formatieplan ieder jaar ter instemming aan de MR aangeboden. Ook heeft de MR adviesrecht over een aantal zaken. De MR is er voor algemene besluiten; individuele zaken worden niet door de MR besproken.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Wanneer je als ouder of personeelslid een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met de secretaris.

De MR houdt de ouders op de hoogte van wat er in de MR wordt besproken via de nieuwsbrief van de school. Vragen, opmerkingen en suggesties van ouders, leerlingen en leerkrachten zijn van harte welkom. Geef dit door via mr.hogeraven@spoutrecht.nl of maak gebruik van de brievenbus in de hal van het hoofdgebouw. Contact opnemen met één van de leden kan natuurlijk ook.

Handige documenten:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wettelijk is geregeld dat wanneer een bestuur meer dan één school onder zijn hoede heeft een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt opgericht. Deze houdt zich bezig met schooloverstijgende onderwerpen en is de gesprekspartner van het College van Bestuur. 

Binnen de SPO (Stichting Primair Onderwijs) in Utrecht zijn voor de diverse scholen ruim 30 medezeggenschapsraden actief. Vertegenwoordigers van al deze MR-en (en dus ook van onze MR) vormen samen de GMR. De onderwerpen die in de GMR geagendeerd zijn worden voorbesproken in onze MR. De daaruit voortkomende standpunten worden vervolgens door één van onze MR-leden meegenomen en ingebracht in de GMR.

 

Leden Medezeggenschapsraad

De Hoge Raven Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich graag aan je voor!

Wij willen onszelf graag presenteren en tegelijkertijd ook alle ouders bewust maken dat je vooral de directie, de docenten, de ouderraad of ons kunt benaderen voor vragen, ideeën, suggesties, opbouwende kritiek of het aanbieden voor extra handen. In andere woorden: wij allen zijn er voor je.

Dat gezegd hebbende, wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? We zijn met ons zessen en aan de hand van de foto zie je rechts boven op de Hoge Raven trap als eerste Joost den Boer staan. “Mijn dochters, Maren (groep 7/8a) en Nina (groep 4) gaan met veel plezier naar de Hoge Raven. De MR zet zich in om de school leuk en goed te houden. Daar lever ik graag een bijdrage aan.”

Een paar treden naar beneden rechts staat vervolgens Suzanne Hesseling. “Dit is mijn 5e schooljaar waarin ik met veel plezier lesgeef op De Hoge Raven. Ik ben als starter begonnen in cluster 3/4 en op dit moment ben ik in cluster 5/6 aan het werk. Samen met mijn collega's streven we naar de juiste ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Als PMR lid kan ik mijn team vertegenwoordigen in het beleid hiervan. De MR geeft mij een kijkje achter de schermen wat dit eerste jaar al een interessante leerschool is geweest!”

Vervolgens staat rechts onder Hanny Temming. “Al een aantal jaren werk ik met veel plezier op de Hoge Raven in cluster 1-2. Ruim 3 jaar ben ik nu PMR lid namens het team, het leuke van de MR vind ik dat je ook de “andere kant” van het onderwijs leert kennen en kan meedenken en beslissen en zo kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de Hoge Raven.”

Links naast Hanny staat Loes Rietveld. “Ruim 20 jaar worden de gymlessen op de Hoge Raven door mij verzorgd. Dat deed en doe ik nog steeds met veel plezier. Mijn nieuwsgierigheid naar de 'organisatorische' achtergronden van het onderwijs zorgden er voor dat ik lid van de MR ben geworden. De dingen waar de (P)MR zich mee bezig houd zijn veelzijdig, interessant en afwisselend. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij.”

Daarachter staat Hanneke de Graaff. “Met veel plezier zit ik nu een jaar of twee in de MR. Mijn kinderen Feike en Ties zitten in groep 7 en 8. Ik vind het mooi om van dichtbij te zien met hoeveel toewijding en zorgvuldigheid er door het team op de Hoge Raven wordt gewerkt. De OMR combineert een kritische blik met een meedenkende houding in vergaderingen met PMR-leden en de directeur, om het onderwijs samen verder te verbeteren.”

En de cirkel is rond met links bovenin Suzanne van der Veer. “Dit schooljaar is het 3e jaar dat ik naar volle tevredenheid lid ben van de MR. Ik wil graag iets extra’s betekenen voor de school en meedenken én meebesluiten over het reilen en zeilen ervan. Op deze manier hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor alle kinderen, ouders en het personeel op de Hoge Raven. Mijn dochter Veerle zit in groep 5/6.”

Tot snel? We zijn te bereiken via mr.hogeraven@spoutrecht.nl.

 


Contact met de medezeggenschapsraad: mr.hogeraven@spoutrecht.nl 

 

 

De medezeggenschapsraad

Image