Inschrijven/open ochtend

Beschikbare plaatsen 

Er worden veel kinderen ingeschreven op De Hoge Raven. We vinden het leuk dat onze school een goede naam heeft en dat veel ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen en hun ouders dan ook van harte welkom. 

Het aanmelden voor een basisschool gaat vanaf 1 oktober 2021 centraal via 1 aanmeldformulier. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. U kunt voor uw kind voor elke school in Utrecht kiezen en meerdere voorkeurscholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hun naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.  

Wordt uw zoon of dochter op of na 1 oktober 2022 4 jaar dan verwijzen we u graag naar naardebasisschool.utrecht.nl voor meer informatie.

De aanmelding verloopt via de centrale aanmelding van de gemeente Utrecht

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2018, dan verloopt een aanmelding nog via de oude regelgeving via school. U kunt in dat geval een mail sturen voor een aanmeldformulier via administratie.hogeraven@spoutrecht.nl.

Broertjes- en zusjesregeling

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben voorrang bij de plaatsing. De kinderenmoeten wel tijdig worden aangemeld, omdat anders de plekjes al vergeven zijn aan andere kinderen. U leest hierover meer via naardebasisschool.utrecht.nl 

Alle broertjes en zusjes die al zijn ingeschreven maar die op of na 1 oktober 2022 4 jaar worden moeten zich via de link van de gemeente opnieuw aanmelden. 

Open informatieochtenden

Als u belangstelling heeft voor OBS De Hoge Raven bent u van harte welkom een open ochtend. U krijgt dan informatie over de school en daarna een rondleiding. Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor een ochtend door een mail te sturen naar: administratie.hogeraven@spoutrecht.nl

 


De open ochtenden in schooljaar 2021- 2022 zijn op:  (Dit onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen van het RIVM)

Dinsdag 12 oktober 2021, (deze ochtend is volgeboekt)

Donderdag 14 oktober 2021, 9.00 u - 10.00 uur (deze is volgeboekt)

Donderdag 14 oktober 2021, 10.30 u - 11.30 uur (extra bijeenkomst)

Dinsdag 15 februari 2022, 9.00 u - 10.00 uur (deze is volgeboekt)

Dinsdag 15 februari 2022, 10.30 u - 11.30 uur (deze is volgeboekt)

Dinsdag 22 februari 2022, 9.00 u - 10.00 uur (deze is volgeboekt)

Dinsdag 22 februari 2022, 10.30 u - 11.30 uur (extra bijeenkomst)

Woensdag 20 april, 9.00 u - 10.00 uur 

Woensdag 20 april, 10.30 u - 11.30 uur

Dinsdag 14 juni 2022, 9.00 u - 10.00 uur

Dinsdag 14 juni 2022, 11.00 u - 12.00 uur


Wij ontvangen u graag een kwartier van te voren in de hal van de school. De hal bereikt u het eenvoudigst door via het schoolplein de school in te komen.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw kind inschrijven op de Hoge Raven. Wanneer u reeds op een informatie ochtend de school heeft bezocht (rond 2 a 2,5 jaar) en daar uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, moet u ook, vanaf 1 oktober 2021, uw zoon of dochter inschrijven bij het centrale aanmeldloket van de gemeente Utrecht.

Kennismakingsbijeenkomst (na inschrijving)

Na inschrijving ontvangt u ongeveer 6 maanden voordat uw kind vier jaar wordt een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. We informeren we u dan over de wijze waarop we werken, vertellen in het kort over de methodes die worden gebruikt op school, en bespreken wat er op u en uw kindje afkomt. U krijgt dan ook het intakeformulier uitgereikt. D.m.v. het intakeformulier geeft u ons meer informatie over uw kind.

Wij vragen of u het intakeformulier wilt invullen en retourneren aan de school. De leerkracht van uw kind zal daarna contact met u opnemen voor een intakegesprek en het afspreken van vijf wenmomenten vlak voor de 4e verjaardag.

Image