Ouderbijdrage

We vragen ouders ieder jaar om een vrijwillige financiële bijdrage voor het schoolfonds. Uit dit fonds betalen wij activiteiten en feesten (o.a. Sinterklaas en Kerst). Dit zijn leuke en gezellige activiteiten die de saamhorigheid vergroten en de sfeer versterken.

Deze bijdrage is niet verplicht. Kinderen waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen, kunnen net als alle anderen deelnemen aan het programma. De bijdrage hebben we zo laag mogelijk gehouden en is vastge­steld op € 20,- per kind. Bij meer kinderen uit één gezin kan geen korting ver­leend worden. Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u rond 1 oktober een betaalverzoek van de ouderraad.

Als u in het bezit bent van een U-pas, kunt u daar de ouderbijdrage mee betalen. Als u een kopie van de U-pas bij school inlevert, betaalt de gemeente voor uw kind de ouderbijdrage.

Vrienden van de Hoge Raven

U kunt ook een extra donatie doen. Met deze donaties kunnen we onvoorziene kosten dekken en  extra materialen aanschaffen waardoor het op school nog leuker en leerzamer wordt. U kunt uw bijdrage en/of extra donatie storten op: NL27INGB 0000 078 686 t.n.v. Ouderraad De Hoge Raven, onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Namens de kinderen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


Bijdrage voor schoolreis (groep 1 t/m 7)

De bijdrage voor het schoolreisje wordt half april apart geind. Het bedrag zal liggen tussen €15,00 en €25,00. Dit hangt  af van de activiteit / groep. De bijdrage innen we enkele weken voor het schoolreisje, als de bestemming bekend is. De schoolreis is onderdeelvan het lesprogramma. We gaan ervan uit dat alle kinderen mee gaan.

Bijdrage schoolkamp groep 8 

Groep 8 gaat eind september/ begin oktober drie dagen op kamp naar Leusden. Het schoolkamp is onderdeel van het lesprogramma. We gaan ervan uit dat alle kinderen deelnemen aan het kamp. De hoogte van de kampbijdrage is ongeveer 65 euro De kampbijdrage wordt geïnd via een betaalverzoek van de ouderraad.

 

'Ik kan met anderen omgaan'

Image
Image