• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Ouderbijdrage

 

 

We vragen ouders ieder jaar om een vrijwillige financiële bijdrage voor het schoolfonds. Uit dit fonds betalen wij activiteiten en feesten (o.a. Sinterklaas en Kerst). Dit zijn leuke en gezellige activiteiten die de saamhorigheid vergroten en de sfeer versterken. De bijdrage die u jaarlijks betaald wordt beheerd door de OuderRaad.

Deze bijdrage is niet verplicht. Kinderen waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen, kunnen net als alle anderen deelnemen aan het programma. De bijdrage hebben we de afgelopen jaren zo laag mogelijk gehouden. Dit schooljaar is de bijdrage € 25 euro per kind. In overleg met de MR van de school is dit inmiddels vastgesteld. Bij meer kinderen uit één gezin kan geen korting ver­leend worden. Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u rond 1 oktober een betaalverzoek van de ouderraad.

Als u in het bezit bent van een U-pas, kunt u daar de ouderbijdrage mee betalen. Als u een kopie van de U-pas bij school inlevert, betaalt de gemeente voor uw kind de ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage, kosten van de schoolreisjes en kamp worden jaarlijks in overleg met ouderraad en medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.

Vrienden van de Hoge Raven

U kunt ook een extra donatie doen. Met deze donaties kunnen we onvoorziene kosten dekken en  extra materialen aanschaffen waardoor het op school nog leuker en leerzamer wordt. U kunt uw bijdrage en/of extra donatie storten wanneer u het betaalverzoek krijgt voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Namens de kinderen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


Bijdrage voor schoolreis (groep 1 t/m 7)

De bijdrage voor het schoolreisje wordt half april apart geind. De bijdrage hangt  af van de activiteit / groep. De bijdrage innen we enkele weken voor het schoolreisje, als de bestemming bekend is. De schoolreis is onderdeel van het lesprogramma. We gaan ervan uit dat alle kinderen mee gaan.

De kinderen van de kleutergroepen gaan samen op schoolreis naar het Vogelnest in Rhijnauwen. De groepen 3 t/m 6 gaan met elkaar naar een wisselende bestemming. Deze bestemmingen rouleren in een cyclus van vier jaar. Groep 7 gaat als 'eindschoolreis' naar een wat uitdagendere bestemming.

Bijdrage schoolkamp groep 8 

Groep 8 gaat eind september/ begin oktober drie dagen op kamp naar Leusden. Het schoolkamp is onderdeel van het lesprogramma. We gaan ervan uit dat alle kinderen deelnemen aan het kamp. De kampbijdrage wordt geïnd via een betaalverzoek van de ouderraad.

Maakt u gebruik van de U pas dan kunt u de kosten voor schoolreis of schoolkamp hiermee ook betalen. 

De verzoeken voor het betalen van de ouderbijdrage als ook de betalingen voor de schoolreizen of het schoolkamp verzorgen wij vanaf schooljaar 2019-2020 door het verzenden van een betaalverzoek via de Parro ouderapp. De Parro app maakt gebruik van de leerlinggegevens van ons leerlingadministratie systeem. Alle ouders van leerlingen aan onze school krijgen bij inschrijving een verzoek om deel te nemen aan de Parro app. Mocht u geen gebruik maken van een smart phone, dan kunt u de Parro app ook via uw computer benaderen.

 

'Ik kan met anderen omgaan'

Image
Image