• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


De leerlingenraad

Met onze leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school en ontwikkelen actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemeen belang zijn en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.

Een leerlingenraad past uitstekend bij onze missie en uitgangspunten van de school. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van onze school. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen bevorderen.

Ook is de leerlingenraad het oefenterrein in democratie van de school. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden.

Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen.

Waar mag de leerlingenraad over (mee)beslissen?

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en op het plein gebeurt. Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • schoolafspraken
  • de sfeer op school
  • het pleingebruik

Vergaderingen van de raad

De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per maand. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door een leerkracht. Een korte agenda wordt door de voorzitter en de leerkracht gemaakt. De notulist zorgt voor een kort verslag na de vergadering.

 

Image