• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Brede School

De Brede School Hoograven

Onze school maakt deel uit van de Brede School Hoograven. Een Brede school is de samenwerking van scholen en andere partijen, zoals kinderopvangorganisaties. De Brede School Hoograven bestaan uit vijf basisscholen, verspreid over drie locaties. Het zijn de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge Raven en de Sint Jan de Doperschool. Daarnaast bestaat de Brede School Hoograven uit kinderopvangorganisatie Kind en Co Ludens, Partou en sociaal makelorganisatie Dock. 

Wat doet de Brede School?

De Brede School biedt een veilige, uitdagende omgeving met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, kind & gezin gerelateerde voorzieningen en activiteiten om leerlingen meer kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien.
Dit doen we onder andere door een breed aanbod van cursussen op het gebied van sport en cultuur en verschillende activiteiten.
Ook is er een Brede School Academie waar talentvolle kinderen met een taalachterstand kunnen werken aan hun taalvaardigheid. Zo maken ze meer kans om naar havo of vwo te gaan.

De Brede School als spil in de wijk

Een school heeft een directe relatie met de buurt. De meeste kinderen die een school bezoeken zijn afkomstig uit de wijk. Een Brede School biedt niet alleen kinderen, maar ook ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Veel scholen hebben ouderlokalen, die benut worden voor allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien.


Lees meer over de Brede School op http://www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven
Volg de Brede School op Twitter https://twitter.com/bshoograven

'Ik durf fouten te maken'

Image