• Vertrouwd met jezelf


  • Vertrouwd met je omgeving


  • Vertrouwd met je ontwikkeling


  • Wij zijn in alles vertrouwd


Waar staan we voor op De Hoge Raven?

De Hoge Raven is een school waar je met veel plezier leert leren. Hier kun je worden wie je bent! 

Want onze openbare basisschool is een vertrouwde plek. We vormen een hechte groep, met ouders, leraren en alle kinderen samen. Natuurlijk leer je hier goed lezen, rekenen en schrijven. Wat maakt De Hoge Raven anders? Binnen onze school is ruimte voor eigenheid en verschillen. Bij ons mag een kind ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Hier moedigen we elkaar aan om te leren. We inspireren elkaar. En we laten een kind nooit alleen staan. We zijn met elkaar een gemeenschap. 

We helpen ieder kind om zichzelf te leren kennen. Want als weet wie je bent en wat je kunt, dan heb je zelfvertrouwen. Dat is goed voor nu en belangrijk voor later. Dus helpen we kinderen hierbij, stap voor stap, van jongs af aan, in een veilige sfeer. Kinderen leren op obs De Hoge Raven eerlijk te kijken naar wie ze zijn. En ze leren accepteren dat ze ook fouten mogen maken, omdat vallen en opstaan nu eenmaal bij opgroeien hoort. 

Bij ons weet een kind zélf wat het kan en wat het wil bereiken. Heel concreet, tijdens de dagelijkse rekenles en met een presentatie voor de groep, bij het plannen van de weektaak of als het zelf op onderzoek uitgaat. Zelfs de kleuters weten wat ze vandaag willen doen, en waarom. Leren is ontwikkelen. Leren gaat over alles. Dingen proberen en jezelf ontwikkelen is een fijne uitdaging voor kinderen, op obs De Hoge Raven. Omdat we hier op elkaar kunnen rekenen. Want medeleerlingen, leraren en ouders zullen elkaar altijd aanmoedigen bij het leren. We zijn vertrouwd.  

Vertrouwd met jezelf, vertrouwd met je omgeving en vertrouwd met je ontwikkeling. 

Obs De Hoge Raven maakt ieder kind vertrouwd. Dat maakt leren leuk, voor álle kinderen. 

Wilt u hier meer over lezen?

Hier kunt u het schoolplan 2024-2027 lezen.

Voor meer online informatie kunt u OBS De Hoge Raven bekijken op scholenopdekaart.nl.

 

 

'Ik ben verantwoordelijk'

Image
Image