Waar staan we voor op De Hoge Raven?

Onze missie: leren van en met elkaar

Leren met en van elkaar is de belangrijkste pijler binnen ons onderwijs. Door kinderen niet alleen bij leeftijdsgenoten maar ook met iets oudere of jongere kinderen te groeperen leren ze spelenderwijs samenwerken en elkaars kwaliteiten waarderen.

Onze kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid
  • Samen
  • Inspiratie
  • Betrokken

Waarin is dit te zien in ons programma?

  • Kernvakken: een stevige basis in rekenen, taal, spelling en lezen
  • Kleuterplein/ Da Vinci thematisch zaakvakkenonderwijs, inzetten hierbij van onderzoekend leren
  • Kunst -en Cultuuronderwijs laten aansluiten bij de thema's
  • Vreedzame school programma als pedagogische basis in onze 'minimaatschappij', actief burgerschapsvorming
  • Verrijkingsgroepen binnen het lesprogramma voor die kinderen die dit nodig hebben
  • Coöperatieve werkvomen inzetten in alle lessen.

Hiermee proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan de beloftes die wij de kinderen willen doen. Deze beloftes vindt u in de wortels van de boom, onze overtuigingen.

In onze leerboom zijn deze uitgangspunten verbeeld:

 

 

 

Wilt u hier meer over lezen?

Download dan onze actuele schoolgids als pdf. 

Hier kunt u het schoolplan 2019-2023 lezen.


Voor meer online informatie kunt u OBS De Hoge Raven bekijken op scholenopdekaart.nl.

 

 

'Ik ben verantwoordelijk'

Image
Image