Groepen

Omvang van de school

Op 1 oktober 2019 zitten er 279 leerlingen op De Hoge Raven. In de loop van dat schooljaar komen daar nog nieuwe kleuters bij.
Momenteel zijn er 13 groepen, waarvan vier kleutergroepen.

Groepsgrootte

De laatste jaren is De Hoge Raven flink gegroeid. We verwachten dat de school zal groeien tot ongeveer 300 kinderen. Elke groep telt op dit moment ongeveer 25 kinderen. In de toekomst zal dit tussen de 25 en 28 kinderen per groep liggen. Met deze groepsgroottes kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die zij nodig hebben.

Combinatiegroepen/ Homogene groepen

Op onze school werken de kinderen samen met leeftijdsgenoten en iets jongere of iets oudere kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een keer de jongste zijn en daarna de rol hebben van een mentor voor een jonger kind. We trainen zo op natuurlijke manier zelfstandigheid, uitgestelde aandacht en eigenaarsschap. Het is niet altijd mogelijk om combinatiegroepen te maken. Ook in de homogene groepen is er aandacht voor het ontwikkelen van bovengenoemde vaardigheden.

Ons motto: leren van en met elkaar

Leren met en van elkaar is een belangrijke pijler binnen ons onderwijs. Door kinderen niet alleen bij leeftijdsgenoten maar ook met iets oudere of jongere kinderen te groeperen leren ze spelenderwijs samenwerken en elkaars kwaliteiten waarderen.

'Ik werk op mijn eigen manier'

Image
Image