Groepen

Omvang van de school

Op 1 februari 2023 zaten er 300 leerlingen op De Hoge Raven. In de loop van dat schooljaar komen daar nog nieuwe kleuters bij.
Momenteel zijn er 12 groepen, waarvan vier kleutergroepen.

Voor het schooljaar 2023/2024 hebben wij voor zij-instroom (groep 2-8) enkel plaats in groep 5 en groep 6. 

Groepsgrootte

De laatste jaren is De Hoge Raven flink gegroeid. We verwachten dat de school de komende jaren stabiel zal blijven wb groepsaantal. Elke groep telt op dit moment ongeveer 25 kinderen. In de toekomst zal dit tussen de 25 en 28 kinderen per groep liggen. Met deze groepsgroottes kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die zij nodig hebben.

Werken in clusters

Op onze school werken de kinderen samen met leeftijdsgenoten en iets jongere of iets oudere kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een keer de jongste zijn en daarna de rol hebben van een mentor voor een jonger kind. We trainen zo op natuurlijke manier zelfstandigheid, uitgestelde aandacht en eigenaarschap. We delen de kinderen in in stamklassen. Afhankelijk van de samenstelling van de groep ontstaan er stamklassen met alleen leeftijdsgenoten of kinderen die een jaartje ouder of jonger zijn. Drie stamklassen vormen samen een cluster. De leeftijden is een cluster varieren hooguit 1 jaar.

Ons motto: leren van en met elkaar

Leren met en van elkaar is een belangrijke pijler binnen ons onderwijs. Door kinderen niet alleen bij leeftijdsgenoten maar ook met iets oudere of jongere kinderen te groeperen leren ze spelenderwijs samenwerken en elkaars kwaliteiten waarderen.

'Ik werk op mijn eigen manier'

Image
Image