Groepen

Omvang van de school

Op 1 februari 2023 zaten er circa 300 leerlingen op De Hoge Raven. In de loop van dat schooljaar komen daar nog nieuwe kleuters bij.
Momenteel zijn er 12 groepen, waarvan vier kleutergroepen.

Groepsgrootte

De laatste jaren is De Hoge Raven flink gegroeid. We verwachten dat de school de komende jaren stabiel zal blijven m.b.t. groepsaantal. Elke groep telt op dit moment ongeveer 25 kinderen. In de toekomst zal dit tussen de 25 en 28 kinderen per groep liggen. Met deze groepsgroottes kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die zij nodig hebben.

'Ik werk op mijn eigen manier'

Image