Groei en ontwikkeliing

Extra aandacht

Op De Hoge Raven geven we extra aandacht aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Dit werk kan bestaan uit het op een andere manier herhalen en opnieuw oefenen van aangeboden leerstof. Met de remedial teacher en leerkracht wordt bekeken wat de leerling nodig heeft om verder te komen. De hulp wordt bij voorkeur gegeven in of bij de eigen groep.

Levelwerk: uitdagender werk naast de basisleerstof

Extra aandacht kan ook bestaan uit het aanbieden van uitdagender werk naast de basisleerstof. We noemen dat levelwerk. Levelwerk is beschikbaar voor alle groepen. Daarnaast worden verdiepende opdrachten aangeboden die aansluiten bij de thema's van Da Vinci. De opdrachten moeten deels zelfstandig worden uitgevoerd in de tussenliggende tijd. Ontdekkend, onderzoekend leren is hierbij een te ontwikkelen vaardigheid. Levelwerk en verdiepend thematisch werk worden aangeboden onder supervisie van de leerkracht en onze HB specialist.

'Ik geef en krijg complimentjes'

Image